Confidenzia - Tjänster

 

031-789 00 70, Mässans Gata 18, Box5243, 402 24  Göteborg

 

Presentationer för bland annat finansiering och ägarskifte

Confidenzia kan förädla presentationer som skall hållas för kunder, finansiärer eller i en försäljningsprocess av företaget. Vi vet vad som fungerar för att få fram budskapet. Vi har även djup ekonomisk kunskap och vet vad som är viktigt för mottagarna samt hur det räknas fram.

 

Marknadsplaner och affärsplaner

Confidenzia kan bistå er med att göra marknads- och affärs-planer inklusive marknadsundersökningar.

 

Våra kärnområden är: industriella produkter, elektronik, marine, energi, olja o gas, processindustri, automation,  public transport och vindkraft.

 

 

Support vid finansiering och ägarskifte

Confidenzia kan förvärvs och försäljningsprocessen för företag  (M&A) och kan hjälpa er i hela processen från företagsvärdering till due diligence.

 

 

Interrim Management

Confidenzia har personal med erfarenhet av att leda verksamheter i tillväxt såväl som i avveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbjudande:

Ni visar er presentation och vi ger er synpunkter på vad som kan göras bättre och tips på hur det kan göras. Tid ca en timme.  Kostnadsfritt.

 

maila:

 

sales@confidenzia.se