Confidenzia - Länkar och resurser

 

031-789 00 70, Mässans Gata 18, Box5243, 402 24  Göteborg

Planer

 

Allmänt:

Expowera, ideell sida med all möjlig information, främst för småföretagare 

 

Affärsplaner:

12Manage.com - alla strategiska modeller som finns, med förklaringar

 

Marknadsplaner:

Confidenzias mall för marknadsplaner - Engelsk

 

 

Presentation

 

Minikurs i Powerpoint och presentationer

 

Bilder:

iStockphoto - bra bilder till vettiga priser

 

Diagram:

Verktyg som fixar exceldiagram

 

Pengar

 

Företagsvärdering:

Kontakta oss för genomgång och mall. "Two step DCF model for fair value" kan behöva en förklaring.

 

Prospekt:

Finansinspektionens granskningsregler

FI pricklistor för prospekt (svårhittade)

 

Finansiering:

Almi - statlig hjälp

 

Connect - hjälper till att skaffa riskkapital

 

Riskkapitalföreningen - alla riskkapitalister i Sverige

 

Ledningsinformation:

Eskadern